"Đó là âm nhạc lớn làm đau dây thần kinh của tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đó là âm nhạc lớn làm đau dây thần kinh của tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là âm nhạc lớn làm đau dây thần kinh của tôi." dịch sang tiếng anh: That loud music grates on my nerves.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login