"Anh ta thậm chí không có phép lịch sự để trả lời thư của tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh ta thậm chí không có phép lịch sự để trả lời thư của tôi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta thậm chí không có phép lịch sự để trả lời thư của tôi." câu này tiếng anh là: He didn't even have the courtesy to answer my letter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login