"Cô nằm trên giường, sốt đến mức không ngủ được." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô nằm trên giường, sốt đến mức không ngủ được." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nằm trên giường, sốt đến mức không ngủ được." tiếng anh là: She lay in bed, too feverish to sleep.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login