"Lãng phí không, muốn không là một câu châm ngôn phổ biến." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Lãng phí không, muốn không là một câu châm ngôn phổ biến." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lãng phí không, muốn không là một câu châm ngôn phổ biến." tiếng anh dịch: Waste not, want not is a popular maxim.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login