"Hãy chắc chắn rằng bạn nhận được biên lai cho tất cả mọi thứ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Hãy chắc chắn rằng bạn nhận được biên lai cho tất cả mọi thứ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy chắc chắn rằng bạn nhận được biên lai cho tất cả mọi thứ." dịch sang tiếng anh là: Make sure you get receipts for everything.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login