"Để lại cho tôi - Tôi sẽ làm điều cần thiết." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Để lại cho tôi - Tôi sẽ làm điều cần thiết." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để lại cho tôi - Tôi sẽ làm điều cần thiết." tiếng anh câu này dịch: Leave it to me - I'll do the necessary.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login