"Tôi đã cố gắng để cảnh báo anh ta về sự nguy hiểm, nhưng anh ta đã quyết tâm để có được con đường của riêng mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi đã cố gắng để cảnh báo anh ta về sự nguy hiểm, nhưng anh ta đã quyết tâm để có được con đường của riêng mình." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã cố gắng để cảnh báo anh ta về sự nguy hiểm, nhưng anh ta đã quyết tâm để có được con đường của riêng mình." câu này dịch sang tiếng anh là: I tried to warn him of the danger, but he was determined to get his own way.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login