"Cô ấy gửi những bức ảnh lên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô ấy gửi những bức ảnh lên." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy gửi những bức ảnh lên." tiếng anh là: She parcelled up the photos.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login