"Thị trấn có rất ít để giới thiệu nó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Thị trấn có rất ít để giới thiệu nó." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thị trấn có rất ít để giới thiệu nó." dịch sang tiếng anh: The town itself has little to recommend it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login