"Một làn sóng biểu tình dân tộc chủ nghĩa gây chấn động đất nước vào năm 1919." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Một làn sóng biểu tình dân tộc chủ nghĩa gây chấn động đất nước vào năm 1919." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một làn sóng biểu tình dân tộc chủ nghĩa gây chấn động đất nước vào năm 1919." tiếng anh là: A wave of nationalist demonstrations convulsed the country in 1919.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login