"Ông, với tư cách là người đương nhiệm, dễ bị tổn thương về điều này." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông, với tư cách là người đương nhiệm, dễ bị tổn thương về điều này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông, với tư cách là người đương nhiệm, dễ bị tổn thương về điều này." dịch câu này sang tiếng anh: He, as the incumbent, is vulnerable on this.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login