"Mọi người đã hoàn toàn trát vữa trong bữa tiệc tốt nghiệp." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Mọi người đã hoàn toàn trát vữa trong bữa tiệc tốt nghiệp." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người đã hoàn toàn trát vữa trong bữa tiệc tốt nghiệp." câu này dịch sang tiếng anh:Everyone got totally plastered at the graduation party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login