"Các bác sĩ cho biết còn quá sớm để đo lường hiệu quả của thuốc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các bác sĩ cho biết còn quá sớm để đo lường hiệu quả của thuốc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bác sĩ cho biết còn quá sớm để đo lường hiệu quả của thuốc." tiếng anh là: Doctors say it is too early to measure the effectiveness of the drug.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login