"Tòa án đã tát một bản rap giết người vào anh ta." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tòa án đã tát một bản rap giết người vào anh ta." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa án đã tát một bản rap giết người vào anh ta." dịch sang tiếng anh là: The court slapped a murder rap on him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login