"Cậu bé mới liên tục bị bắt nạt ở trường." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cậu bé mới liên tục bị bắt nạt ở trường." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cậu bé mới liên tục bị bắt nạt ở trường." tiếng anh câu này dịch: The new boy was constantly bullied at school.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.