"Đó là một trong những quan hệ đối tác thành công nhất trong cả nước." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đó là một trong những quan hệ đối tác thành công nhất trong cả nước." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một trong những quan hệ đối tác thành công nhất trong cả nước." dịch sang tiếng anh: It's one of the most successful partnerships in the country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login