"Cô bị những người bạn cũ xa lánh sau khi đi lạc đường." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô bị những người bạn cũ xa lánh sau khi đi lạc đường." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bị những người bạn cũ xa lánh sau khi đi lạc đường." dịch sang tiếng anh là: She was shunned by her former friends after she went astray.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login