"Nếu bạn đang quay mặt về hướng bắc, phía đông nằm bên phải bạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nếu bạn đang quay mặt về hướng bắc, phía đông nằm bên phải bạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn đang quay mặt về hướng bắc, phía đông nằm bên phải bạn." câu này tiếng anh là: If you are facing north, east is on your right.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login