"Công ty đã lập ra một danh sách các cửa hàng mà nó dự kiến ​​sẽ đóng cửa." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Công ty đã lập ra một danh sách các cửa hàng mà nó dự kiến ​​sẽ đóng cửa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty đã lập ra một danh sách các cửa hàng mà nó dự kiến ​​sẽ đóng cửa." câu này dịch sang tiếng anh:The company drew up a hit list of shops it expects to close.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login