"Tôi đưa tiền cho anh ta như một sự xúi giục." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi đưa tiền cho anh ta như một sự xúi giục." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đưa tiền cho anh ta như một sự xúi giục." tiếng anh dịch: I gave him money as an inducement to leave.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login