"Cô ấy thích rượu vang đỏ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô ấy thích rượu vang đỏ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy thích rượu vang đỏ." dịch sang tiếng anh: She has a fondness for red wine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login