"Tôi thích cách anh ấy sáng tác ảnh của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi thích cách anh ấy sáng tác ảnh của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích cách anh ấy sáng tác ảnh của mình." tiếng anh câu này dịch: I like the way he composes his photographs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login