"Mike là người thứ ba trong năm người con trai." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Mike là người thứ ba trong năm người con trai." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mike là người thứ ba trong năm người con trai." dịch câu này sang tiếng anh: Mike was the third of five sons.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login