"Ngôi trường này dành cho trẻ em không bình thường." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Ngôi trường này dành cho trẻ em không bình thường." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi trường này dành cho trẻ em không bình thường." dịch câu này sang tiếng anh là: This school is for subnormal children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login