"Hầu hết các công ty lớn tiếp tục trả quá cao cho các giám đốc điều hành hàng đầu của họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hầu hết các công ty lớn tiếp tục trả quá cao cho các giám đốc điều hành hàng đầu của họ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết các công ty lớn tiếp tục trả quá cao cho các giám đốc điều hành hàng đầu của họ." câu này tiếng anh dịch: Most big companies continue to overpay their top executives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login