"Tình yêu là một sức mạnh vô thường trên thế giới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tình yêu là một sức mạnh vô thường trên thế giới." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tình yêu là một sức mạnh vô thường trên thế giới." tiếng anh là: Love is a force immanent in the world.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login