"Một chương trình máy tính xác minh rằng hệ thống đang hoạt động." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Một chương trình máy tính xác minh rằng hệ thống đang hoạt động." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một chương trình máy tính xác minh rằng hệ thống đang hoạt động." câu này dịch sang tiếng anh:A computer program verifies that the system is working.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login