"Tôi không phải tự biện minh cho bạn hoặc bất cứ ai khác." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi không phải tự biện minh cho bạn hoặc bất cứ ai khác." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không phải tự biện minh cho bạn hoặc bất cứ ai khác." tiếng anh dịch: I don't have to justify myself to you or anyone else.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login