"Bóng đá bật ra khỏi khung thành." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bóng đá bật ra khỏi khung thành." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bóng đá bật ra khỏi khung thành." dịch sang tiếng anh là: The football bounced off the goalpost.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login