"Hộp đêm hóa ra là một mỏ vàng thực sự." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hộp đêm hóa ra là một mỏ vàng thực sự." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hộp đêm hóa ra là một mỏ vàng thực sự." tiếng anh câu này dịch: The nightclub turned out to be a real goldmine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login