"Trẻ em trong nhà trẻ này được chăm sóc tốt." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Trẻ em trong nhà trẻ này được chăm sóc tốt." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trẻ em trong nhà trẻ này được chăm sóc tốt." dịch câu này sang tiếng anh: Children in this nursery are taken good care of.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login