"Đất nước đã được xây dựng kho vũ khí của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đất nước đã được xây dựng kho vũ khí của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đất nước đã được xây dựng kho vũ khí của mình." câu này dịch sang tiếng anh:The country has been building up its stock of weapons.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login