"Quân đội sẽ phải can thiệp để ngăn chặn chiến đấu tiếp theo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Quân đội sẽ phải can thiệp để ngăn chặn chiến đấu tiếp theo." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quân đội sẽ phải can thiệp để ngăn chặn chiến đấu tiếp theo." tiếng anh là: The army will have to intervene to prevent further fighting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login