"Anh ấy đã đi đến đau đớn để giải thích vấn đề cho chúng tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh ấy đã đi đến đau đớn để giải thích vấn đề cho chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã đi đến đau đớn để giải thích vấn đề cho chúng tôi." dịch sang tiếng anh: He went to great pains to explain the problem to us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login