"Họ đã thực hiện ánh trăng từ căn hộ khủng khiếp này đến căn hộ khác." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Họ đã thực hiện ánh trăng từ căn hộ khủng khiếp này đến căn hộ khác." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã thực hiện ánh trăng từ căn hộ khủng khiếp này đến căn hộ khác." tiếng anh câu này là:They did moonlight flits from one awful apartment to another.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login