"Công ty sở hữu khoảng 96% danh mục đầu tư, với số dư thuộc về gia đình chúng tôi." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Công ty sở hữu khoảng 96% danh mục đầu tư, với số dư thuộc về gia đình chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty sở hữu khoảng 96% danh mục đầu tư, với số dư thuộc về gia đình chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh: The firm owns about 96% of the portfolio, with the balance belonging to our family.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login