"Frank là một đồng nghiệp rất bẩm sinh." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Frank là một đồng nghiệp rất bẩm sinh." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Frank là một đồng nghiệp rất bẩm sinh." câu này tiếng anh là: Frank was a very congenial colleague.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login