"Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng anh cũng nhường cây cọ cho chúng tôi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng anh cũng nhường cây cọ cho chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng anh cũng nhường cây cọ cho chúng tôi." dịch sang tiếng anh: After much argument, he finally yielded the palm to us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login