"Kiểu tóc mới của Jill không thực sự phù hợp với cô ấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Kiểu tóc mới của Jill không thực sự phù hợp với cô ấy." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiểu tóc mới của Jill không thực sự phù hợp với cô ấy." câu này tiếng anh dịch: Jill's new hairstyle doesn't really suit her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login