"Khi tôi đã sải bước, tôi có thể hoàn thành một bài luận trong vài giờ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Khi tôi đã sải bước, tôi có thể hoàn thành một bài luận trong vài giờ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi tôi đã sải bước, tôi có thể hoàn thành một bài luận trong vài giờ." tiếng anh dịch: Once I get into my stride I can finish an essay in a few hours.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login