"Bạn có nhận được nhiều khách truy cập?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bạn có nhận được nhiều khách truy cập?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có nhận được nhiều khách truy cập?" dịch sang tiếng anh: Do you get many visitors?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login