"Khi Harry từ chối, Don trở nên khó chịu và đi tìm anh ta bằng cả hai nắm đấm." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Khi Harry từ chối, Don trở nên khó chịu và đi tìm anh ta bằng cả hai nắm đấm." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi Harry từ chối, Don trở nên khó chịu và đi tìm anh ta bằng cả hai nắm đấm." câu này tiếng anh là: When Harry refused, Don turned nasty and went for him with both fists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login