"Ông đã có một bài phát biểu để biện minh cho hành động của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ông đã có một bài phát biểu để biện minh cho hành động của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã có một bài phát biểu để biện minh cho hành động của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: He made a speech in justification of his actions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login