"Người đàn ông này là một kẻ mạo danh, người đã đánh cắp ngai vàng của tôi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Người đàn ông này là một kẻ mạo danh, người đã đánh cắp ngai vàng của tôi." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông này là một kẻ mạo danh, người đã đánh cắp ngai vàng của tôi." câu này dịch sang tiếng anh là: This man is an impostor, who has stolen my throne.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login