"Cảnh sát đang điều tra một loạt các vụ hãm hiếp bạo lực trong thị trấn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cảnh sát đang điều tra một loạt các vụ hãm hiếp bạo lực trong thị trấn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát đang điều tra một loạt các vụ hãm hiếp bạo lực trong thị trấn." dịch sang tiếng anh: Police are investigating a series of violent rapes in the town.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login