"Ban nhạc đã sải bước công cụ của họ trong một buổi hòa nhạc miễn phí." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ban nhạc đã sải bước công cụ của họ trong một buổi hòa nhạc miễn phí." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ban nhạc đã sải bước công cụ của họ trong một buổi hòa nhạc miễn phí." câu này tiếng anh dịch: The band strutted their stuff in a free concert.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login