"Jim tin vào không khí trong lành và các bài tập buổi sáng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Jim tin vào không khí trong lành và các bài tập buổi sáng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jim tin vào không khí trong lành và các bài tập buổi sáng." câu này dịch sang tiếng anh là: Jim believes in fresh air and morning exercises.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login