"Rất ít nhà hát opera sống sót sau những ngày chó của những năm 1980." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Rất ít nhà hát opera sống sót sau những ngày chó của những năm 1980." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rất ít nhà hát opera sống sót sau những ngày chó của những năm 1980." tiếng anh là: Few opera houses survived the dog days of the 1980s.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login