"Mọi người đang làm cho một buck nhanh chóng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Mọi người đang làm cho một buck nhanh chóng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người đang làm cho một buck nhanh chóng." tiếng anh câu này dịch: People are into making a quick buck.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login