"Tôi đã tha thứ cho bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi đã tha thứ cho bạn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã tha thứ cho bạn." câu này tiếng anh dịch: I've already forgiven you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login